ZWROTY / REKLAMACJE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane firmy oraz adres do zwrotów/reklamacji/gwarancji
Adrian Supeł Firma Handlowa
ul. Zielona 62
42-512 Sarnów
NIP: 6431727767
Telefon: 790 885 870


adres e-mail w sprawie zwrotów/reklamacji/gwarancji.

E-mail: adrian.cat@interia.pl

 

 

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, o tym fakcie należy poinformować w momencie dokonywania zakupu. Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD bądź Inpostu. Cena przesyłki ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia oraz sposobu płatności i dostawy.

 

Zwrot towarów:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praw konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których odstąpić nie można. Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy zakupu w przypadku, gdy zakup określa indywidualne cechy towaru. Przykładami takich zamówień mogą być przedmioty które zostały przygotowane na indywidualne zamówienie w innym rozmiarze niż fabryczny rozmiar zakupionego produktu. Prawo zwrotu nie dotyczy towarów zakupionych w siedzibie firmy, dokonane poprzez rezerwację, lub jeżeli jesteś przedsiębiorcą który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zakup nie był związany z charakterem zawodowym Twojej firmy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji koszt ten jest zwracany. Zwrot środków następuje do 14 dni od daty otrzymania produktu. W przypadku nieudanej próby doręczenia przesyłki/odmowy przyjęcia/błędnego adresu koszt zwrotu przesyłki, w kwocie równej kwocie nadania ponosi kupujący (nie dotyczy to przesyłek których nadanie lub zwrot są darmowe).


Jeśli korzystałeś z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, możemy zwrócić Ci kwotę mniejszą, niż zapłaciłeś.

Niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi: 

  • produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy, podkłady itp.; 
  • produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • produktów ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia; 
  • produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Reklamacje:

Kupujący może skorzystać z gwarancji lub rękojmi. W przypadku rękojmi, jako sprzedający, możemy w pierwszej kolejności naprawić lub wymienić towar, jeśli uznamy reklamację. Z uprawnień z tytułu rękojmi mogą skorzystać kupujący posiadający status konsumenta, w tym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność  gospodarczą, jeśli zakupiony produkt nie jest związany z charakterem zawodowym prowadzonej firmy. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres e-mail w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku wystąpienia wady wizualnej, niezgodności rozmiaru, lub innych wad możliwych do zweryfikowania przed montażem, należy o tym fakcie powiadomić sprzedawcę zanim przystąpimy do montażu produktów z klejem samoprzylepnym, co wiąże się ze zniszczeniem produktu w przypadku jego demontażu. Produkty przed wysyłką są sprawdzane pod względem wad technicznych lub produkcyjnych. W chwili doręczenia należy sprawdzić stan zewnętrzny opakowania , czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia, np. naruszone opakowanie lub taśmy, wgniecenia, pęknięcia itp. Odbiór przesyłki bez zastrzeżeń prowadzi do wygaśnięcia roszczeń wobec przewoźnika  z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki (kiedy uszkodzenie zewnętrzne jest widoczne), chyba że uszkodzenie zewnętrzne nie jest widoczne wówczas protokół szkody może być spisany w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. Po podpisaniu odbioru na liście przewozowym zakupiony towar można obejrzeć w obecności kuriera aby sprawdzić czy nie został uszkodzony, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, kurier zobowiązany jest do spisania protokołu szkody. Ubezpieczenie przesyłki obejmuje zaginięcie, uszkodzenie w czasie transportu itp . Protokół szkody można wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres firmy. Po otrzymaniu protokołu szkody w prawidłowej postaci sprzedawca niezwłocznie wymienia uszkodzony towar.


Kolory produktów na różnych urządzeniach mogą się między sobą różnić, jest to uzależnione od ustawień i parametrów monitora, oraz oświetlenia podczas wykonywania zdjęć.  Przed dokonaniem zakupu istnieje możliwość zakupienia wzornika kolorów, aby sprawdzić jak dany kolor prezentuje się na własne oczy.

 

Ochrona danych osobowych:
W związku z przepisami dotyczącymi Ochrony danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. Otrzymane dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat oraz w celach niezbędnych (realizacja zamówień, reklamacje, spółki realizujące dostawy zamówionych przedmiotów, rozliczenia finansowo-księgowe, operator płatności online w przypadku płatności przez takiego operatora). Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.