ZWROTY / REKLAMACJE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane firmy oraz adres do zwrotów/reklamacji/gwarancji
Adrian Supeł Firma Handlowa
ul. Zielona 62
42-512 Sarnów
NIP: 6431727767
Telefon: 790 885 870


adres e-mail w sprawie zwrotów/reklamacji/gwarancji.

E-mail: adrian.cat@interia.pl

 

 

Zwrot towarów:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praw konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których odstąpić nie można. Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy zakupu w przypadku, gdy zakup określa indywidualne cechy towaru. Przykładami takich zamówień mogą być przedmioty które zostały przygotowane na indywidualne zamówienie w innym rozmiarze niż fabryczny rozmiar zakupionego produktu, np. produkt cięty z rolki na metry według indywidualnej potrzeby kupującego. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów zawieranych między przedsiębiorcami - spółek, a także jednoosobowych działalności gospodarczych kiedy zakup był związany z charakterem zawodowym Twojej firmy.

Prawo zwrotu nie dotyczy towarów zakupionych w siedzibie firmy lub poprzez rezerwację.

W przypadku odstąpienia od umowy do 14 dni bez podania przyczyny koszt przesyłki zwrotnej do sprzedającego ponosi kupujący

Zwrot środków w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu bądź reklamacji następuje do 14 dni od daty otrzymania produktu. 


Niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi: 

-produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy, podkłady itp.; 

-produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

-produktów ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia; 

-produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


Reklamacja:

Niezgodność towaru z umową – dotyczy umów zawartych od 1 stycznia 2023 roku

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową są jego:

-opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność 

-przydatność do określonego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował

-nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju

-występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo. jakie są typowe dla towaru tego rodzaju oraz o których konsument był zapewniany (na przykład w reklamie lub na etykiecie)

-jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, które są konieczne

-jest w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy


Gdy towar, który do Ciebie dotrze nie jest zgodny z umową, możesz go reklamować. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Koszt odesłania towaru do sprzedającego ponosi kupujący, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt ten jest zwracany.


W pierwszej kolejności możesz żądać naprawy lub wymiany towaru. Oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy możesz złożyć dopiero, gdy przedsiębiorca:

-odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową

-nie doprowadzi towaru do stanu zgodności z umową

-już raz doprowadził towar do stanu zgodnego z umową

-nie jest w stanie doprowadzić towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności

-lub gdy niezgodność z umową jest na tyle istotna by pominąć naprawę lub wymianę.


Jeśli jednak produkt okaże się zgodny z umową (reklamacja nie zostanie uznana), to sprzedający może domagać się od kupującego zwrotu poniesionych kosztów – zarówno odbioru, jak też ewentualnego demontażu reklamowanego produktu. Ponadto odbiór takiego produktu leży wówczas po stronie kupującego. Oznacza to, że klient musi samodzielnie odebrać od sprzedającego zareklamowany wcześniej produkt lub zwrócić sprzedającemu koszty jego odesłania.


Jeśli korzystałeś z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, możemy zwrócić Ci kwotę mniejszą, niż zapłaciłeś.

 

W przypadku wystąpienia wady wizualnej, niezgodności rozmiaru, lub innych wad możliwych do zweryfikowania przed montażem, należy o tym fakcie powiadomić sprzedawcę zanim przystąpimy do montażu produktów z klejem samoprzylepnym, co wiąże się ze zniszczeniem produktu w przypadku jego demontażu. 


Produkty przed wysyłką są sprawdzane pod względem wad technicznych lub produkcyjnych. W chwili doręczenia należy sprawdzić stan zewnętrzny opakowania , czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia, np. naruszone opakowanie lub taśmy, wgniecenia, pęknięcia itp. Odbiór przesyłki bez zastrzeżeń może prowadzić do wygaśnięcia roszczeń wobec przewoźnika  z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki (kiedy uszkodzenie zewnętrzne jest widoczne). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, należy sporządzić protokół szkody z kurierem / zgłosić online przez formularz firmy kurierskiej. Protokół szkody powinien zostać sporządzony w dniu doręczenia przesyłki - zgłoszenie szkody w innym terminie może negatywnie wpłynąć na decyzję reklamacyjną firmy kurierskiej.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest do 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu.


W przypadku nieudanej próby doręczenia: brak odbioru / odmowa przyjęcia / błędny adres - kupujący może ponieść dodatkowe koszty związane z naliczeniem opłat przez firmę kurierską (nie dotyczy to przesyłek w których zwrot jest darmowy).


Kolory produktów na różnych urządzeniach mogą się między sobą różnić, jest to uzależnione od ustawień i parametrów monitora, oraz oświetlenia podczas wykonywania zdjęć.  Przed dokonaniem zakupu istnieje możliwość zakupienia wzornika kolorów, aby sprawdzić jak dany kolor prezentuje się na własne oczy.

 

Ochrona danych osobowych: W związku z przepisami dotyczącymi Ochrony danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. Otrzymane dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat oraz w celach niezbędnych (realizacja zamówień, reklamacje, spółki realizujące dostawy zamówionych przedmiotów, rozliczenia finansowo-księgowe, operator płatności online w przypadku płatności przez takiego operatora). Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.