790 885 870
adrian.cat@interia.pl

Dodatkowe informacje

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: CEIDG

Dane firmy:
Dariusz Supeł Firma Handlowa
ul. Zielona 62
42-512 Sarnów

NIP: 9541183809
REGON: 273726969

Telefon: 790 885 870
E-mail: adrian.cat@interia.pl

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT.  Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Przesyłki wysyłane są codziennie od poniedziałku do piątku. Zamówiony produkt dostarczany jest przez Pocztę Polską.

Forma płatności:

 •  pobranie
 •  przelew
 •  odbiór osobisty towaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem adrian.cat@interia.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Firma ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 •  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 •  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje:

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Produkty przed wysyłką są sprawdzane pod względem wad technicznych lub produkcyjnych.

Wszystkie wysyłane przesyłki są ubezpieczone w  przypadku zaginięcia lub uszkodzenia w czasie transportu. W chwili doręczenia należy sprawdzić stan zewnętrzny opakowania, jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia (naruszone opakowanie lub taśmy, wgniecenia, pęknięcia itd.), należy powiadomić kuriera aby spisał protokół szkody który jest wyłącznym dowodem w procesie reklamacyjnym.  Protokół szkody powinien posiadać kurier, bądź można go spisać na zwykłej kartce.

 

Poprawnie wypełniony protokół szkody powinien zawierać następujące informacje:

 • data odbioru przesyłki i wykrycia uszkodzenia powinny być identyczne
 • opis uszkodzenia towaru – bardzo dokładny, każde najmniejsze  wgniecenie, naderwanie, pękniecie, rysy itd. (haczykiem należy zaznaczyć  możliwe opcje w raporcie lub dodać opis)
 • dokładny opis opakowania zewnętrznego – krzyżykami należy zaznaczyć  opcje oraz w polu opis wpisać „ORYGINALNE OPAKOWANIE PRODUCENTA,  DODATKOWY KARTON ZEWNĘTRZNY
 • dokładny opis uszkodzeń opakowania – należy zaznaczyć każde najmniejsze uszkodzenie – wgniecenie, pęknięcie, dziury, namoknięcie
 • informacje o zamknięciu – należy zaznaczyć opcje: taśma plastikowa ciśnieniowa, taśma samoprzylepna
 • dokładne informacje o opakowaniu wewnętrznym
 • opis rozmieszczenia towaru w opakowaniu – zaznaczyć, że towar NIE dotyka innych towarów lub kartonu